Dzialalnosc gospodarcza likwidacja

ProfolanProfolan oprire chelie

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest zarówno w niewielkich obiektach, kiedy a w dużych budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach fabrycznych i ekonomicznych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie mieszkań o poważnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref publicznych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest wykonane w formie modułów i często przydatne w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Popularny jest pełnym charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i budowa biegnąca zgodnie spośród jej charakterem. Oznaczenia na różnych możliwościach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że osobę wybiera się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Są różne sposoby oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie kwalifikuje się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązkowe we całych obiektach użyteczności publicznej, a końcem ich budowy jest sprowadzenie służących do bezpiecznego wyjścia w przypadku ewakuacji. Spośród tego względu powinny być doskonale znane, ponieważ w świetle ewakuacyjnym obraca się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które produkują więcej światła przy mniejszym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest niski pobór prądu, mała wartość napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary i liczna sprawność, duża moc oraz wielka liczbę luminacji.