Komunikacja formalna i nieformalna w organizacji

Kontakty międzynarodowe są bardzo znane w dobie globalizacji. Nowe wynalazki w naukach transportu oraz komunikacji znacznie skróciły dystans między państwami, a nawet kontynentami. Teraz adresat otrzymuje list po paru dniach, a nie po paru miesiącach, kiedy zatem bywało wcześniej. Jednak można też do kogoś zadzwonić i połączyć się bezpośrednio. Jazda na różny kraj świata nie posiada już lat, ale wystarczy jedynie parę godzin samolotem. Współcześnie odległe kraje są dla nas na wybranie ręki i dzięki mediom - prasie, telewizji, internetowi.

Pojawiło się dużo nowych oferty współpracy. Wyjazdy zagraniczne były się silniejsze i dostępniejsze, oraz co wewnątrz tym chodzi - i bardzo częstsze. Obecnie bez kłopotu można dostać się na indywidualny kontynent, gdzie obowiązuje zupełnie odmienna kultura a odmienne obyczaje. Wystarczy bilet na samolot dodatkowo mocna wylądować w Azji, w Afryce albo na ciekawej wyspie. Wymienia się także sytuacja polityczna na świecie. Po utworzeniu strefy Schengen zniesiono większość ścian w Grup Europejskiej i wszystek jej mieszkaniec może swobodnie podróżować między państwami.

Intensywne kontakty wielokulturowe wymagają odpowiedniego przygotowania. Firma, która potrzebuje zyskać nowe rynki zagraniczne, wiele weźmie na przyjęciu odpowiedniego pośrednika, który właśnie przedstawi proponowaną ofertę. Niezwykle właściwe są w ostatnim faktu tłumaczenia ustne. Polskie przedsiębiorstwo w asyście tłumacza może podbić targi międzynarodowe, bezpośrednio dochodząc do zainteresowanych. Wizyta przedstawicieli japońskiego koncernu samochodowego w naszej fabryce przebiegnie znacznie zdecydowanie w obecności tłumacza. Bez tłumacza nie potrafiły się odbywać także spotkania polityczne na okresie międzynarodowym. Obecność osoby, która potrafi daną kulturę, pozwala uniknąć wpadek i niejasności. To drogie w znaczących negocjacjach, gdzie czasem drobne elementy mogą zaważyć na powodzeniu transakcji.