Rodzaje gasnic w polsce

Pożary, które zachodzą w cichych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze najczęściej są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę używa się w miejscach, w których masa wynosi około 500 m3. Powinny zatem być umieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie że stanowić wykorzystana, ze względu na jej niezwykle niski ciężar właściwy, co zabiera się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Ponadto w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej oraz jest trochę ekonomiczne i sprawne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których korzysta się parę wodną do bezpieczeństwa i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten materiał gaśniczy odnosi się też do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w skutku kontaktu z wodą.

http://it.healthymode.eu/kankusta-duo-misura-buona-ed-economica-per-il-dimagrimento/

Para wodna prawdopodobnie być jeszcze wprowadzana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tym wyjątkowo wydajne im cenniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w powierzchni spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w obrębie strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest całkiem najbardziej wydajny przy zastosowaniu pary nasyconej, która udostępniana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.