Serwis kas fiskalnych malopolskie

flamegard

Kasy fiskalne serwis jest potrzebny nie tylko podczas awarii urządzeń, lecz jednocześnie podczas obowiązkowego przeglądu kas, a też w sezonie kiedy tworzymy i kończymy działalność. Razem z założeniem jedną osobą, która w razie awarii kasy fiskalnej może wcielić się jej zmianą, jest człowiek firmy serwisującej sprawdzający się odpowiednimi uprawnieniami. Bardzo często zdobycie uprawnień przebiega następująco:

Uprawnienia: – firma serwisująca trwa do sprzedawcy kas fiskalnych z możliwością nawiązania pomocy i wprowadzenia umowy dealerskiej, – po otrzymaniu zgody kieruje co kilka dwóch gości na szkolenie certyfikujące, które zostaje zakończone egzaminem. W momencie szkoleń serwisant zdobywa uprawnienia na każde typy urządzeń fiskalnych, jakie otrzymują się w kolekcji producenta. – po celującym zaliczeniu testów serwisant dostaje imienną i opatrzoną zdjęciem legitymację oraz swoją plombownicę do nakładania plomb na moduł fiskalny. Natomiast producent wprowadza serwisanta na listę osób, jakie są prawe do robienia napraw gwarancyjnych i pozagwarancyjnych oraz odpowiednich przeglądów technicznych, a dodatkowo nadaje jego informacje do Urzędu Skarbowego.

Ciekawostki: Uprawnienia produkuje się na czas jednego roku oraz mówi ono nazwanego typu kasy – zakończeni kursu nie daje więc serwisantowi oddana do naprawy wszystkich urządzeń fiskalnych jednego producenta, a tylko do pozbywania się decyzji w niektórych modelach. Serwisant jest zobowiązany do ciągłego rozpoczynania swoich wiedzy poprzez udział w zakładach produktowych, powinien oraz co roku spotkać z pismem do producenta o przedłużenie terminu ważności uprawnień. Wymóg zapisany w umowie dealerskiej to potrafienie przez firmę serwisującą magazynu części zamiennych, jak jeszcze urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej. Dodatkowo serwis jest przymuszony do zaopatrywania klientów w tematy eksploatacyjne, które powstają z producenta. Autoryzowany serwisant, który nie przeprowadza obsługi kas fiskalnych w sztuce do tego właściwej, nie posiada odpowiednia do prowadzenia serwisu również musi poświęcić legitymację producentowi. Serwisant może służyć kasy fiskalne ale i wyłącznie wtedy, gdy jest człowiekiem jednostki związanej z producentem umową dealerską.