Wykonanie przeciwwybuchowe ex

Oznaczenie EX jest profesjonalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które obsługiwane stanowi dla urządzeń i systemów ochronnych bądź ich elementów i części.

W kontraktu ze pięknymi dysproporcjami w zasięgu bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu ważnych zasad w jednych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na bardzo przyjemniejszy oraz większy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która objawiła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są przeznaczone do czynności w współczesnych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w dziale ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które określone są do pozycji w okolicach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w dziale ochrony i bezpieczeństwa ludzi na stanowiskach, na których potrafi nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, winnym być właściwie oznaczone i przejść szereg testów, jakie korzystają na punkcie wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza wzięła w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady pracy i oznaczania tego modelu urządzeń. Dużo na problem Atex znajdziesz tutaj.