Zaburzenie psychiczne who

Cyklotymia jest wybierana, jako małe zaburzenie psychiczne, określane i jako stan depresyjny, który zawsze wciąż nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość dużo się z siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skoncentrujemy się na dokładnym zaprezentowaniu, czym jest przedstawiona anomalia psychiczna. Zaczynając a od początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Prawdopodobnie istnieć czynnikiem zmierzającym do stworzenia choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej odkrycie jest dodatkowe zazwyczaj w doskonałej i trzeciej części bycia człowieka, łączy się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu i utrzymuje do dużej destabilizacji w mieszkaniu społecznym.

Drivelan Ultra

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna stać natychmiast poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie ostatnie stricte leczenie farmakologiczne, zbliżone do systemu działania depresji, bowiem podawane leki będą miały często zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem leczenia będzie psychoterapia.

Fazy Zapadnięcie na cyklotymię określa się uciążliwymi zmianami nastroju. Można ją rozbić na dwie fazy:

Faza subdepresji, na którą komponują się: abulia, czyli kłopot z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i fakty z uwagą, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku oraz minusa wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne opinie i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry humor, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i ograniczone zapotrzebowanie na odpoczynek, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności analitycznego myślenia, problemy z kolekcją uwagi, agresja i wrogość, poczucie mocy oraz entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Choroba ta zazwyczaj pojawia się u kobiet, które są na dwubiegunowość. Poza tym wpływ mają i takie czynniki jak wielki stopień kortyzolu, niski poziom serotoniny, jak i dodatkowo stresujące sytuacje. Również dużo wysoki nacisk posiadają i wychowanie i środowisko, w jakiej żyją potencjalnie chorujące osoby.