Zwolnienie z kasy fiskalnej ze wzgledu na ilosc transakcji 2014

Pomimo, iż potrzeba posiadania kasy fiskalnej novitus deon w praktyki gospodarczej ma jeszcze większą rzeszę przedsiębiorców, zawsze są możliwe wedle obowiązujących przepisów zrezygnowania spośród tego celu.

Utrata dobra do takiego zwolnienia, może działać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek traktowania tych narzędzi dotyczy między innymi podatników oferujących usługi z poziomu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi związane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. To kto tak naprawdę nie pragnie zawierać kasy fiskalnej? Między innymi traktują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do konkretnych czynności. Podatnik wykonujący prace zwolnione przedmiotowo nie potrzebuje ich notować na kasie fiskalnej. Kto nie musi posiadać kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z zakresu usług nadawczych, usług elektronicznych, usług połączonych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w roli naturalnej, usługi powiązane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z obróbką odpadów, usługi powiązane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, miejski i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, pomocy w zasięgu noclegów, usługi oferowane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi elektroniczne, usługi finansowe oraz ubezpieczeniowe, wynajem oraz pomoce zarządzania nieruchomościami, usługi związane z zakupem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi powiązane z utrzymaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi dostarczane przez agencje i systemy eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wysoce wymienione, mogą również stosować ze zdjęcia przedmiotowo-podmiotowego. Prawo do tego zwolnienia przysługuje ze względu na formę sprzedaży podatnika. Jeśli obrót z prace wymienionych miał w starym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może czerpać ze usunięcia z kas dla całości sprzedaży.